Alle har på et eller andet tidspunkt hørt tale om virksomhedskultur. Men hvor stor en rolle spiller kulturen egentlig i din virksomhed? Og hvad kan du rent praktisk gøre for, at den øger lønsomheden? Lad os kigge nærmere på det!

“Virksomhedskultur”. Så logisk og alligevel så svært at sætte ord på. Skal man beskrive begrebet med et enkelt udsagn, handler virksomhedskultur om de normer, vurderinger og attituder, der findes i et foretagende. Disse skaber dernæst forskellige adfærdsmønstre og påvirker, hvordan chefer og ansatte udfører tingene i fællesskab som en virksomhed. Det er egentlig helt ligetil. Vi går derfor videre til de sjove ting: Hvordan den rigtige virksomhedskultur kan øge virksomhedens lønsomhed, og hvordan du skaber en sådan i seks trin.

Stærke vurderinger guider medarbejderne i samme, fremgangsrige retning

Hvis din virksomhed har en stærk virksomhedskultur, indebærer det, at det er tydelige normer, værdier og attituder, som styrer arbejdet. Dette bevirker, at alle medarbejdere bevæger sig i samme retning, og at den fremgangsrige adfærd bliver en naturlig del af hverdagen, til forskel fra hvis der mangler en stærk virksomhedskultur.

Effekten? Et højere gennemsnitligt afkast og en bedre tilvækst ifølge en undersøgelse fra virksomheden Wildfire i samarbejde med Stockholms universitet, Hrbloggen.se og netværket HR Professionals Scandinavia. Undersøgelsen viser, at ”det er 3 gange mere almindeligt at finde kulturstyrede virksomheder blandt dem med det højeste afkast, og 1,5 gange mere almindeligt i gruppen med en positiv tilvækst”. Der er med andre ord al mulig grund til at satse på virksomhedskulturen!

Seks trin til en lønsom virksomhedskultur

At arbejde med virksomhedskultur er selvfølgelig ikke nogen nem sag – det er et kontinuerligt arbejde og ikke et tilfældigt projekt, som man lige kører et par måneder. Det er en levevis og en filosofi, som skal understøttes!

Men det er faktisk muligt at dele arbejdet op i forskellige trin. Det mener i det mindste Sofie König og Henrik Martin, som har skrevet bogen ” Sex steg till en lönsam företagskultur”. Ifølge dem skal du gøre følgende for at arbejde aktivt med virksomhedskulturen:

  1. Gennemgå visionen hvert tredje år sammen med medarbejderne.
  2. Analysér de nuværende værdier i virksomheden og skitsér, hvilken kultur I gerne vil have for at nå visioner og mål.
  3. Udarbejd et værdigrundlag og de ord, som skal styre jeres arbejde.
  4. Beskriv værdiordene og ”oversæt” dem til den adfærd, I vil udleve på arbejdspladsen.
  5. Lad værdiordene styre alle processer såsom rekruttering, kundeundersøgelser, udviklingssamtaler og lederskab.
  6. Følg op på kulturarbejdet og evaluér.

Egentlig er disse skridt ikke synderligt mærkværdige, men det er punkt 5, der er den store udfordring, og som kræver udholdenhed. For hvordan får man værdiordene integreret i virksomheden? Jo, man kan for eksempel fortælle om dem samt virksomhedskulturen ved introduktioner med nyansatte, hvilket vi selv gør her på Lundalogik. Man kan også manifestere værdiordene gennem obligatorisk kaffehygge og sjove rejser. Men selvfølgelig er der ikke noget eksakt svar – forskellige ord og kulturer kommer jo til udtryk på forskellige måder.

Det, som er vigtigt at huske på, er, at virksomhedskulturen er en investering. Så sørg for at arbejde aktivt med den ved kontinuerligt at analysere, diskutere og implementere de værdier, som kan lede virksomheden til succes, og så skal du se, hvordan både afkast og tilvækst vokser. Held og lykke!